สวนสมุนไพรจันทบุรี

สวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของจันทบุรีแห่งนี้ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2486 ด้วยเนื้อที่ 14 ไร่ ที่แบ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 104 ไร่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 40 ไร่ โดยเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไว้มากกว่า 500 ชนิด เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพร

สำหรับการศึกษาวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช สมุนไพร ผลิตกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด และมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำ เช่น ฟังบรรยายเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ เดินชมแปลงสาธิตสมุนไพร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาย่อมเยา ส่วนใครที่อยากหาพันธุ์สมุนไพรนำไปปลูกที่บ้าน ที่นี่ก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: Travel news