สนับสนุนไทยแลนด์ 4.0? รัฐบาลควัก 7.3 ล้านทำสติกเกอร์ไลน์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมจ้างทำสติกเกอร์ไลน์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก วงเงิน 7.3 ล้านบาท ออกแบบโดยสำนักโฆษกฯ ใช้งาน 3 เดือน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

โดยระบุชื่อโครงการ จ้างทำ Line official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก งบประมาณจำนวน 7.3 ล้านบาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือน ก.พ. 2561 สำหรับรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างทำ Line official Account แบ่งเป็นบริการด้านระบบ Line Official Account และ Line Official Home บัญชีอย่างเป็นทางการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน 1 งาน จำนวน 4.32 ล้านบาท ขณะที่บริการด้านระบบ Line Sticker (8 Characters) ที่ออกแบบโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาดาวน์โหลด 30 วัน และใช้งานได้ 90 วัน 1 งาน จำนวน 2.25 ล้านบาท โดยรวมเป็นเงิน 6.57 ล้านบาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 459,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,029,900 บาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook

Categories: News